Norma 20/2017 privind asigurările auto din România

Actualizat:
29/04/2020
img
Norma nr. 20/2017 abordează în profunzime diferite concepte legate de asigurarea RCA, precum tarifele, limitele de despăgubire, sistemul bonus-malus, autorizarea societăților de asigurare pentru practicarea asigurării RCA și altele.

Cuprinsul acestei norme, la data publicării acestui articol, este următoarea:

 • Asigurarea obligatorie de răspundere civilă auto
  • I. Dispoziţii generale
   Art. 1 – Prevederi generale
   Art. 2 – Definiţii şi acronime
  • II. Procesul de autorizare
   Art. 3 – Condiţiile de autorizare şi practicare a asigurării RCA
   Art. 4 – Documentaţia
   Art. 5 – Acordarea şi retragerea autorizaţiei
  • III. Desfăşurarea activităţii
   Art. 6 – Transmiterea informaţiilor
   Art. 7 – Baza de date cu asigurările obligatorii de răspundere civilă auto încheiate pe teritoriul României
  • IV. Raportări şi publicare
   Art. 8 – Raportări
   Art. 9 – Publicare
  • V. Contractul RCA
   Art. 10 – Prevederi generale
   Art. 11 – Tarifele şi modalitatea de calcul
   Art. 12 – Limitele de despăgubire
   Art. 13 – Informaţiile prezentate potenţialilor asiguraţi
   Art. 14 – Gestionarea şi administrarea asigurărilor RCA aplicabile asiguraţilor cu risc ridicat
   Art. 15 – Reînnoirea contractului RCA
   Art. 16 – Cuplul tractor-remorcă/semiremorcă
   Art. 17 – Obligaţiile asigurătorului
  • VI. Prejudicii şi despăgubiri
   Art. 18 – Avizarea prejudiciilor
   Art. 19 – Constatarea prejudiciilor
   Art. 20 – Obligaţii profesionale şi responsabilităţi
   Art. 21 – Modalitatea de avizare şi de înregistrare
   Art. 22 – Prevederi generale
   Art. 23 – Stabilirea despăgubirii pentru daune produse vehiculelor
   Art. 24 – Avarierea sau distrugerea vehiculului
   Art. 25 – Lipsa de folosinţă
   Art. 26 – Vătămarea integrităţii corporale sau sănătăţii sau decesul
   Art. 27 – Avarierea sau distrugerea altor bunuri
   Art. 28 – Vătămările sau pierderile animalelor
   Art. 29 – Oferta de despăgubire
   Art. 30 – Plata despăgubirilor
   Art. 31 – Prevederi generale ale sistemului bonus-malus
   Art. 32 – Bonusuri şi penalităţi aplicabile sistemului bonus-malus
   Art. 33 – Alte facilităţi şi penalităţi aplicabile
   Art. 34 – Modalitatea de decontare directă
  • VII. Dreptul de stabilire şi libertatea de a presta servicii
   Art. 35 – Activitate pe teritoriul României
   Art. 36 – Activitate pe teritoriul altor state membre sau din alte state membre
  • VIII. Documentul de intrare în reparaţie
   Art. 37 – Prevederi generale
   Art. 38 – Informaţiile incluse
   Art. 39 – Modalitatea de emitere
  • IX. Dispoziții Finale
   Art. 40 – Prevederi finale
 • Alte prevederi referitoare la asigurările auto
  • X. Constatarea amiabilă de accident
   Art. 41 – Prevederi generale
   Art. 42 – Domeniul de aplicare
   Art. 43 – Formatul şi conţinutul
   Art. 44 – Obligaţiile asigurătorului
   Art. 45 – Prevederi finale
 • Dispoziţii finale
  • Art. 46 – Prevederi finale
   Art. 47 – Intrarea în vigoare
   Art. 48 – Abrogare

Extras din Norma nr. 20/2017:

ARTICOLUL 1 Prevederi generale

(1) Prezenta normă reglementează:
a) elementele contractului de asigurare obligatorie de răspundere civilă auto pentru prejudicii produse terţelor persoane prin accidente de vehicule şi de tramvaie, denumit în continuare contract RCA, inclusiv prevederi legate de reînnoirea acestuia;
b) formatul poliţei de asigurare RCA;
c) condiţiile şi criteriile de autorizare a asigurătorului pentru practicarea asigurării RCA;
d) procesul privind avizarea, constatarea prejudiciilor şi lichidarea dosarului de daună;
e) sistemul bonus-malus şi criteriile de aplicare a acestuia;
f) forma, dimensiunile, conţinutul şi procedurile privind utilizarea formularului de constatare amiabilă de accident;
g) procesul de avizare şi înregistrare, obligaţiile şi responsabilităţile personalului care efectuează constatarea daunelor;
h) modalitatea de decontare directă;
i) lista documentelor necesare soluţionării cererii de despăgubire;
j) prevederi aplicabile asiguraţilor cu risc ridicat;
k) criterii de risc, indici de încărcare, coeficienţi de majorare şi/sau corecţie ori alte instrumente de ajustare utilizate în calculul tarifului de primă.

(2) Condiţiile contractuale minime obligatorii pentru asigurarea RCA sunt stabilite de Legea nr. 132/2017 privind asigurarea obligatorie de răspundere civilă auto pentru prejudicii produse terţilor prin accidente de vehicule şi tramvaie şi de reglementările Autorităţii de Supraveghere Financiară emise în aplicarea acesteia.

 

Poți găsi textul integral al normei pe site-ul ASF: asfromania.ro