Norma nr. 22/2017 privind metodologia de calcul al tarifelor de referinţă pentru asigurarea obligatorie de răspundere civilă auto pentru prejudicii produse terţilor prin accidente de vehicule şi de tramvaie

Actualizat:
20/05/2020
Norma nr. 22/2017 cuprinde “rețeta” prin care se determină tariful de referință RCA cât și alte aspecte referitoare la elemente care influențează tariful de referință final.

Cuprinsul normei, la data publicării acestui articol, este următoarea:

  1. Art. 1 – Prevederi generale
  2. Art. 2 – Principii generale
  3. Art. 3 – Etapele determinării tarifelor de referinţă
  4. Art. 4 – Determinarea primei de risc de referinţă
  5. Art. 5 – Determinarea tarifului de referinţă
  6. Art. 6 – Intrarea în vigoare
  7. Art. 7 – Abrogare

 

Extras din Norma nr. 22/2017:

Articolul 1 – Prevederi generale

(1) Prezenta normă reglementează metodologia privind calcularea tarifelor de referinţă aferente asigurării obligatorii de răspundere civilă auto pentru prejudicii produse terţelor persoane prin accidente de vehicule şi de tramvaie, denumită în continuare RCA.

(2) Pentru punerea în aplicare a prezentei norme, asigurătorii autorizaţi să practice RCA transmit Autorităţii de Supraveghere Financiară, denumită în continuare A.S.F., datele solicitate de aceasta.

Poți accesa textul legii, integral, de pe site-ul ASF: asfromania.ro