Legea nr. 132/2017 privind asigurarea obligatorie de răspundere civilă auto pentru prejudicii produse terţilor prin accidente de vehicule şi tramvaie

Actualizat:
29/04/2020
img
Legea nr. 132/2017 poate fi privită ca legea de la baza funcționării asigurării RCA. În această lege poți găsi reglementări referitoare la obligațiile și drepturile fiecărei părți contractuale, scopul asigurării RCA, primele și despăgubirile, dar și aspecte referitoare la asigurarea de frontieră, BAAR, sancțiuni și altele.

Capitolele legii, la data postări acestui articol, sunt următoarele:

 1. Obiectul și domeniul de aplicare
 2. Dispoziţii generale privind contractul RCA
 3. Încetarea contractului RCA şi asigurarea multiplă
 4. Scopul asigurării RCA
 5. Obligaţiile asiguratului
 6. Drepturile şi obligaţiile asigurătorului RCA
 7. Verificarea asigurării RCA
 8. Asigurarea de frontieră
 9. Biroul Asigurătorilor de Autovehicule din România
 10. Sancţiuni
 11. Dispoziţii tranzitorii şi finale

 

Extras din Legea nr. 132/2017:

Art. 1. – Obiectul de reglementare Prezenta lege reglementează:

a) asigurarea obligatorie de răspundere civilă auto pentru prejudicii produse terţilor prin accidente de vehicule şi de tramvaie, denumită în continuare asigurare RCA;

b) domeniul de aplicare a asigurării RCA, respectiv persoanele care au obligaţia să încheie contracte RCA şi excepţiile de la această obligaţie, limitele teritoriale de aplicare, limitele de răspundere, obligaţiile asiguratului, obligaţiile asigurătorului RCA, riscurile acoperite şi excluderile, elementele privind stabilirea şi plata despăgubirilor, verificarea asigurării RCA, facilităţile şi penalizările aplicabile asiguraţilor şi asigurătorilor;

c) organizarea şi funcţionarea Biroului Asigurătorilor de Autovehicule din România, denumit în continuare BAAR.

Poți accesa textul legii, integral, de pe site-ul ASF: asfromania.ro