Asigurarea CASCO

Ce este asigurarea CASCO?

Polița CASCO este o asigurare facultativă, spre deosebire de polița RCA, dar nu mai puțin importantă. Dimpotrivă. Iar asta, întrucât o asigurare CASCO îți protejează propriile finanțe prin acoperirea prejudiciilor produse propriului vehicul în urma unui accident, indiferent dacă ești responsabil sau nu de producerea acestora.

Dacă, de exemplu, găsești autovehiculul avariat în parcare sau dacă este avariat în urma unui eveniment rutier, asigurarea CASCO te ajută să îl readuci în starea în care era înaintea incidentului. Totodată, polița CASCO acoperă și alte riscuri, precum furtul mașinii sau al părților componente.

Condiții pentru încheierea unui contract CASCO

Înainte de încheierea unui contract de asigurare CASCO, trebuie urmați mai mulți pași. O primă condiție necesară este aceea ca vehiculul pe care vrei să îl protejezi printr-o poliță CASCO să fie înmatriculat sau înregistrat în România (sau, după caz, în vederea înmatriculării/înregistrării). De asemenea, înainte de încheierea poliței CASCO, vehiculul care urmează să fie asigurat va fi supus unei inspecții realizate de către un reprezentant al companiei de asigurări/ brokerului de asigurare.

Inspecția de risc presupune ca acesta să realizeze fotografii ale mașinii, să noteze îmbunătățirile și/sau modificările aduse mașinii și să constate eventualele daune deja existente (pentru că acestea nu vor fi despăgubite). Odată încheiată inspecția de risc, se întocmește un raport care urmează să fie semnat de ambele părți.

Riscuri asigurate prin polița CASCO

Având în vedere că asigurarea CASCO este una facultativă, fiecare companie de asigurări poate concepe propriul produs. Cum nu există un set standard de riscuri asigurate printr-o poliță CASCO, aceasta poate diferi de la un asigurător, la altul.

Cele mai comune riscuri acoperite printr-o poliță CASCO sunt:

 • Zgârieturi, coliziuni, acte de vandalism, ciocniri, căderi de corpuri pe vehicul, explozii;
 • Daune rezultate în urma unui accident, cu sau fără terți, incident produs fie din vina șoferului, fie din vina unor terțe persoane;
 • Furtul mașinii sau al părților componente, daunele aduse vehiculului ca urmare a unei tentative de furt;
 • Incendiu, furtună, grindină și alte dezastre naturale;
 • Asistență tehnică, tractare, repatrierea vehiculului;
 • Înlocuirea temporară a vehiculului (mașină la schimb);
 • Spitalizarea persoanelor aflate în vehicul la momentul accidentului.

Acestea sunt doar câteva exemple, pentru că fiecare companie autorizată să practice această asigurare are propriul set de riscuri și excluderi. Înainte de încheierea unei asigurări CASCO, e esențial să studiezi cu atenție riscurile acoperite și excluderi aferente poliței CASCO și să te asiguri că ai citit și înțeles toate detalii din contractul de asigurare.

Excluderi (riscuri neacoperite) din asigurarea CASCO

La o asigurare CASCO, și nu numai, excluderile sunt la fel de importante ca riscurile asigurate, acestea diferind de la un asigurător, la altul.

Cele mai comune excluderi întâlnite în contractele de asigurare CASCO sunt:

 • Pagube produse de război, lovituri de stat, acte de terorism, accidente nucleare;
 • Pagube produse prin pătrunderea voluntară în locuri inundate (râuri, bălți etc.);
 • Conducerea vehiculului sub influența alcoolului, a substanțelor stupefiante, a medicamentelor ce pot afecta capacitatea de a conduce sau a altor substanțe interzise prin lege;
 • Conducerea vehiculului în timpul comiterii unor fapte incriminate de legislația actuală;
 • Furtul vehiculului ca urmare a neglijenței asiguratului (mașină neîncuiată, chei uitate în contact etc.);
 • Îmbunătățiri aduse vehiculului după încheierea contractului de asigurare CASCO.

Suma asigurată

Autovehiculele sunt asigurate fie la valoarea sa reală (valoarea trecută în factura de achiziție), fie la o valoare stabilită de asigurător în baza unui catalog de prețuri.

De obicei, mașinile second-hand nu pot fi asigurate la valoarea din contractul de vânzare-cumpărare.

Sumele asigurate și prima de asigurare pot fi exprimate atât în lei, cât și în valută.

Echipamentele suplimentare se asigură fie la valoarea din factura de achiziție, fie în baza unei declarații a asiguratului. În caz de daună, dacă suma trecută în contractul de asigurare este mai mare decât valoarea reală, despăgubirea se va realiza conform valorii reale. Dacă suma din contract e mai mică decât valoarea reală, înseamnă că și prima de asigurare e mai mică, iar despăgubirea se va realiza proporțional.

Franșiza

Franșiza reprezintă suma pe care proprietarul mașinii trebuie să o suporte pe cont propriu și se aplică, de obicei, pentru daunele cu valoare mică. În funcție de asigurător, franșiza se poate aplica pentru accident sau pentru alte situații speciale menționate în contract. De exemplu, atunci când mașina a fost condusă și avariată de o persoană cu vârsta mai mică de 25 de ani, nedeclarată la încheierea contractului.

Franșiza CASCO este înscrisă în contractul de asigurare și poate fi exprimată fie sub formă de procent din despăgubire, fie ca sumă fixă sau limită inferioară pentru asigurătorul e scutit de plata sumei asigurate. De exemplu, dacă polița de asigurare prevede o franșiză de 100 de euro, iar daunele sunt evaluate la 500 de euro, asigurătorul va achita doar 400 de euro, asiguratul urmând să suporte restul de 100 de euro.

Acesta e un alt motiv pentru care, înainte de încheierea unui contract de asigurare, fie el pentru o poliță auto sau una de orice altă natură, trebuie să citești cu atenție toate prevederile contractuale, dar și să te asiguri că ai înțeles toate detaliile.

Cum funcționează o asigurare CASCO?

În urma producerii unui risc asigurat prin polița CASCO, primul pas pentru a beneficia de despăgubire îl reprezintă constatarea pagubelor, aspect de care se ocupă, de obicei, inspectorii de daune ai companiei de asigurări unde ai încheiat polița CASCO sau de reprezentanții Poliției Rutiere, dacă mașina a fost implicată într-un accident rutier. De asemenea, din ce în ce mai des, asigurătorii permit, pentru daunele de o valoare mai redusă, și procedura de autoconstatare.

Avizarea daunei (anunțarea companiei de asigurări cu privire la daunele înregistrate) se face telefonic sau online. Ca asigurat, apelezi Call Center-ul de daune (de obicei, numărul de telefon poate fi găsit pe site-ul companiei de asigurări). Pentru avizare, trebuie să ai la îndemână asigurarea CASCO, pentru că va trebui să furnizezi diverse informații necesare companiei de asigurări (numărul poliței CASCO etc.).

După constatarea pagubelor, se va deschide dosarul de daună. În continuare, există două posibilități:

 • Îți poți duce mașina la reparat într-un service recomandat de compania de asigurări care a emis polița CASCO (cea mai convenabilă variantă, deoarece, în aceste unități, există contracte de decontare directă între asigurător și service și, astfel, îți poți ridica mașina imediat după ce a fost efectuată reparația);
 • Poți merge într-un service la alegere (dacă nu este stipulat altfel în polița CASCO), cu mențiunea că există posibilitatea ca asigurătorul tău CASCO să nu dețină un contract de decontare directă cu acest service. În acest caz, când nu există decontare directă, fie poți aștepta ca asigurătorul să achite către service contravaloarea reparației (de obicei, acest lucru se întâmplă în maximum 15 zile), fie poți plăti din propriul buzunar reparația, urmând ca, prin documente și chitanțe doveditoare, să îți recuperezi, de la compania de asigurări, suma plătită (și în acest caz, este valabil termenul de maximum 15 zile).

Notă

Dacă ai fost implicat într-un accident rutier din care a rezultat numai avarierea propriului vehicul (ex.: ai derapat, ți-ai găsit mașina lovită în parcare etc.), nu mai ești obligat să mergi la Poliție pentru constatarea pagubelor, ci te poți adresa direct companiei de asigurări care a emis polița CASCO și care îți va elibera documentul de introducere în service a mașinii.

În cazul unei tamponări, dacă ai utilizat un formular de constat amiabil (pentru mai multe detalii în acest sens, poți accesa www.constatulamiabil.ro), poți duce acest formular la asigurător, pentru a deschide dosarul de daună. Dacă nu ai fost vinovat de producerea accidentului și ai apelat la polița CASCO pentru a repara mașina, compania de asigurări va recupera contravaloarea despăgubirii de la asigurătorul RCA al celui vinovat.