Instituții

Ce instituții sunt implicate în domeniul asigurărilor auto?

Ai fost implicat într-un accident auto? Accidentul s-a produs în afara României? Consideri că o societate de asigurări nu și-a îndeplinit obligațiile față de tine? Instituțiile specializate în acest sens îți pot oferi mai multe recomandări utile.

Printre cele mai importante instituții implicate în domeniul asigurărilor și accidentelor auto, se numără: Poliția Rutieră, Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF) și Biroul Asigurătorilor Auto din România (BAAR).

IGPR – Direcția Rutieră

Direcția Rutieră din cadrul IGPR (Inspectoratul General al Poliției Române) monitorizează și coordonează activitatea desfășurată de către serviciile rutiere județene, Brigada Rutieră din cadrul Direcției Generale de Poliție a Municipiului București, și birourile Poliției Autostrăzi, în următoarele domenii: supravegherea, îndrumarea și controlul traficului; cercetarea și soluționarea accidentelor auto cu autori (ne)cunoscuți; prevenirea și combaterea încălcării normelor rutiere.

 

Website: politiaromana.ro

ASF – Autoritatea de Supraveghere Financiară

ASF este, la nivel national, autoritatea competentă în aplicarea și urmărirea respectării actelor normative emise la nivelul UE și aplicabile direct, precum și în transpunerea și implementarea, în legislația națională, a prevederilor emise la nivelul Consiliului European, al Parlamentului European, al Comisiei Europene, dar și la nivelul altor autorități europene.

Printre cele mai importante obiective ale ASF, se regăsesc:

 • Asigurarea stabilității, a competitivității și a bunei funcționări a piețelor de instrumente financiare
 • Promovarea încrederii în piețele financiare și în investițiile în instrumente financiare
 • Asigurarea protecției operatorilor și a investitorilor împotriva practicilor neloiale, abuzive și/sau frauduloase
 • Promovarea stabilității activității de asigurare și apărarea drepturilor asiguraților
 • Asigurarea unei funcționări eficiente a sistemului de pensii private și protejarea intereselor atât în rândul participanților, cât și al beneficiarilor.

În momentul în care consideri că o companie de asigurări nu și-a respectat obligațiile contractuale/legale față de tine, poți înainta o petiție către ASF, pentru soluționarea problemei sesizate.

 

Website: asfromania.ro

BAAR – Biroul Asigurătorilor Auto din România

BAAR este o asociație profesională ai cărei membri sunt reprezentanți ai tututor companiilor de asigurări din România care pot practica, pe teritoriul țării, asigurarea RCA. BAAR se finanțează din contribuțiile periodice obligatorii ale membrilor săi (companiile de asigurări) și are diferite roluri. Printre cele mai importante:

 • Birou național auto (Carte Verde) – BAAR intermediază accidentele auto produse, pe teritoriul altor state membre ale sistemului Carte Verde, de vehicule înmatriculate în România. Totodată, BAAR intermediază și accidentele de circulație produse, pe teritoriul României, de vehicule înmatriculate în străinătate
 • Organism de plată a despăgubirilor – BAAR garantează despăgubirea prejudiciate ca urmare a accidentelor provocate de vehicule neidentificate sau neasigurate
 • Organism de compensare – BAAR intervine pentru despăgubirea rezidenților români prejudiciați în urma unor accidente produse altor state ale căror birouri sunt membre ale Consiliului Birourilor
 • Centru de informare – BAAR furnizează, la solicitarea persoanelor interesate, informații privind asigurarea vehiculelor implicate în accidente, a proprietarilor/deținătorilor acestora și informații despre reprezentanții de despăgubiri din România ai asigurătorilor din străinătate
 • Gestionarea asiguraților cu risc ridicat
 • Gestionarea și administrarea asigurării de frontieră
 • Dezvoltarea și administrarea bazei de date AIDA (Administrare Istoric Date Asigurări Auto)

 

Website: baar.ro