Asigurarea de răspundere civilă auto (RCA)

Ce este asigurarea de răspundere civilă auto?

Polița de Răspundere Civilă Auto (RCA) este o asigurare obligatorie prin lege, pe care orice șofer trebuie să o încheie pentru vehiculul său. Prin intermediul poliței RCA, cei ce au suferit prejudicii în urma unui accident rutier produs din vina șoferului asigurat pot primi despăgubiri pentru daunele materiale, decesul/vătămările corporale suferite sau pagubele aduse proprietăților.

Dacă ești vinovat de producerea unui accident rutier, polița ta RCA intervine să acopere daunele produse păgubitului, oferindu-i acestuia compensații, indiferent de situația ta materială sau de locul unde s-a produs accidentul.

Riscuri asigurate

Obligatorie, conform legislației în vigoare, asigurarea RCA nu se adresează titularului, ci terțelor persoane păgubite de acesta. Printre riscurile acoperite de polița RCA, se regăsesc:

 • vătămările corporale sau decesul celui pe care l-ai accidentat;
 • orice tip de pagube materiale pe care le-ai provocat (de exemplu, ai avariat un vehicul, un imobil, un stâlp etc.);
 • pagubele rezultate din lipsa de folosință a vehiculului avariat;
 • (doar în cazul unui proces) cheltuielile de judecată plătite de către cel nevinovat de producerea pagubelor.

 

Excluderi

Legislația în domeniu prevede anumite situații în care, în cazul unui accident, asigurarea RCA nu acoperă riscurile menționate anterior. Printre excluderi, se regăsesc:

 • situația în care mașina asigurată este condusă sub influența băuturilor alcoolice, a substanțelor stupefiante sau a medicamentelor care pot afecta capacitatea de condus a șoferului;
 • cazul în care accidentul s-a produs ca urmare a nerespectării legislației rutiere în vigoare sau în care vehiculul a fost condus în timpul unor fapte pedepsite prin lege;
 • situații de război, catastrofă naturală.

 

www.treazlavolan.ro/asigurari

Condiții necesare pentru a încheia o poliță RCA

Pentru încheierea unui contract de asigurare RCA, trebuie îndeplinite următoarele condiții:

 • vehiculul să fie înmatriculat / supus înmatriculării sau înregistrat în România;
 • asiguratul să fie persoana fizică sau juridică înscrisă în documentele de identificare a vehiculului / persoana pe al cărei nume urmează să fie înmatriculată mașina. Această condiție este valabilă și în cazul mașinilor achiziționate prin leasing.

Suma asigurată și limitele de despăgubire

Suma asigurată este standardizată și universală pentru toate companiile autorizate de ASF să practice asigurarea RCA. Potrivit legislației în vigoare, limitele de despăgubire RCA sunt următoarele:

 • 1.220.000 EUR/eveniment pentru pagube materiale;
 • 6.070.000 EUR/eveniment pentru vătămări corporale și deces.

Limitele de despăgubire vor fi convertite, la data accidentului, în RON, la cursul de schimb comunicat de BNR. La fel de important este și faptul că, potrivit legislației europene în vigoare, aplicabile și în România, limitele de despăgubire se actualizează la fiecare 5 ani, următoarea actualizare a limitelor de despăgubire RCA urmând să fie realizată în 2022.

Obligațiile asiguratului / proprietarului

Proprietarul unui vehicul trebuie să dețină asigurare RCA valabilă atâta timp cât mașina respectivă este înmatriculată/înregistrată. Asta înseamnă că asigurarea RCA este obligatorie chiar și atunci când mașina rămâne, din diverse motive, în parcare sau în garaj. O scurgere de ulei poate declanșa un incendiu sau o explozie care să producă pagube terților, sistemul de frânare poate ceda și, astfel, mașina poate lovi alte persoane sau poate produce anumite pagube – sunt doar câteva dintre situațiile în care vei fi răspunzător pentru pentru pagubele produse, în lipsa unei asigurări RCA valabile.

Dacă vei fi prins circulând cu o mașină fără o asigurare RCA valabilă, vei fi sancționat cu amendă cuprinsă între 1.000-2.000 de lei și cu retragerea certificatului de înmatriculare și a numărului de înmatriculare.

De asemenea, dacă nu ai asigurare RCA și provoci un accident, poți fi acționat în instanță de șoferul păgubit sau de BAAR, pentru recuperarea prejudiciilor create.

Obligațiile companiei de asigurări

La încheierea unei asigurări obligatorii de Răspundere Civilă Auto (RCA), companie de asigurare emite contractul de asigurare RCA împreună cu polița de asigurare RCA și, în cazul în care plata a fost efectuată în numerar, chitanța aferentă. De asemenea, compania de asigurări trebuie să îți pună la dispoziție și formularul de Constatare amiabilă în caz de accident.

Conform reglementărilor în vigoare (vezi Legea nr. 132/2017), asigurătorul va acoperi toate daunele materiale, daunele morale și spitalizarea persoanelor implicate în accidentul pe care îl provoci, în limita contractului RCA. Compania nu îți va acoperi totuși daunele provocate propriului vehicul (risc acoperit doar de asigurarea CASCO) sau propriile vătămări corporale.

Valabilitate

Încheierea unui contract RCA se poate face pentru o perioadă de minim 1 lună – maxim 12 luni.

Asigurarea RCA este valabilă pe teritoriul României și, prin intermediul documentului Carte Verde, emis împreună cu polița RCA, în statele membre UE și cele aparținând Spațiului Economic European, precum și în teritoriul care leagă două țări membre UE, dar în care nu există un birou național.

Asigurătorii pot extinde valabilitatea teritorială a poliței RCA, țările în care asigurarea obligatorie RCA este valabilă fiind precizate în contract. În baza contractului de asigurare, compania de asigurări achită despăgubiri pentru accidentele produse de șoferii români în străinătate, în limitele teritoriale de acoperire.

Există și situații în care legea permite ca, la solicitarea asiguratului, contractul de asigurare RCA să fie suspendat. Unul dintre aceste cazuri: perioada suspendării dreptului de circulație al mașinii / perioada de imobilizare a acestuia, cu obligația de a depune plăcuțele de înmatriculare / înregistrare la autoritatea care le-a eliberat. În acest caz, asiguratul are obligația de a imobiliza vehiculul într-un spațiu privat, în afara spațiului public, pe întreaga durată a suspendării contractului RCA.

Asigurarea obligatorie RCA este valabilă pe întreaga perioadă menționată în contractul de asigurare, iar asta indiferent de numărul de accidente în care a fost implicat vehiculul asigurat în perioada respectivă. Numărul de accidente se va reflecta, însă, odată cu reînnoirea poliței RCA, în clasa Bonus-Malus. Concret, incidentele pe care le ai pe contractul RCA influențează negativ clasa Bonus-Malus și, implicit, calculul primei de asigurare.

Restituirea primei de asigurare RCA

În situația în care ai radiat sau ai vândut mașina asigurată, poți solicita companiei de asigurări restituirea primei de asigurare RCA. Dreptul la restituirea primei RCA se pierde, însă, dacă a fost avizată (se află în derulare un dosar de daună) sau plătită o daună pe asigurarea respectivă.

Pentru restituirea primei care acoperă data dintre radierea mașinii și data expirării poliței RCA, ai nevoie de următoarele documente:

 • copia certificatului de radiere, ștampilat și data de Poliție;
 • polița de asigurare RCA în original;
 • copia documentului care atestă plața poliței RCA (chitanță/OP);
 • cerere tip de restituire completată semnată și, în cazul persoanelor juridice, ștampilată.

 

Excepție de la posibilitatea restituirii RCA – contractele de leasing

Polițele RCA ale vehiculelor care sunt înregistrate în circulație în regim de leasing sunt transferate către utilizatorul înscris în contractul de asigurare, la finele perioadei de leasing.

În acest caz, asigurarea RCA rămâne în vigoare până la expirarea perioadei de valabilitate înscrise în contractul de asigurare, fără modificarea primei de asigurare, dacă sunt îndeplinite cumulativ următoarele condiții:

 • noii proprietari sunt utilizatorii prevăzuți în documentele de asigurare;
 • compania de asigurări a încasat prima de asigurare aferentă perioadei de valabilitate.

În situația în care, în perioada de valabilitate a contractului de leasing, se schimbă utilizatorul, se încheie un nou contract RCA și o nouă poliță de asigurare RCA pentru noul utilizator.

Sistemul Bonus-Malus

Pe scurt, sistemul Bonus-Malus influențează evoluția primei de asigurare în funcție de istoricul rutier al șoferului.

Concret, sistemul Bonus-Malus îi „recompensează” pe proprietarii ai căror mașini nu au fost implicate în accidente, oferindu-le reduceri la prima RCA (Bonus), și îi „penalizează” pe șoferii care au produs unul sau mai multe accidente rutiere vor fi “sancționați” printr-o creștere a primei RCA (Malus).

Cu alte cuvinte, prețul asigurării crește sau scade în funcție de istoricul rutier de daune al șoferului.

Dacă șoferul a fost vinovat de producerea unor accidente pe parcursul anului precedent, va plăti mai mult la încheierea poliței RCA. Dacă nu a fost vinovat de producerea unor accidente rutiere, va beneficia de o reducere la plata primei și, implicit, va achita un preț mai mic la încheierea asigurării RCA.

Potrivit legislației în vigoare, în situația în care o persoană fizică asigurată RCA deține mai multe vehicule, acesta beneficiază de aceeași clasă a sistemului Bonus-Malus pentru toate vehiculele, respectiv de cea mai favorabilă asiguratului. În cazul persoanelor juridice, sistemul Bonus-Malus se aplică pentru fiecare vehicul în parte.

Constatul amiabil

Accidentele rutiere în care au fost implicate doar două vehicule și în urma cărora au rezultat doar pagube materiale pot fi soluționate, pe teritoriul României, conform legislației în vigoare, fără ca documentele de constatare să fie întocmite de Poliție.

Cum? Prin completarea și semnarea de către ambii șoferi implicați în accident a formularului de constat amiabil (constatare amiabilă de accident).

În acest formular, șoferii trebuie să consemneze circumstanțele producerii accidentului, datele personale de identificare a vehiculelor implicate, precum și datele din propriile polițe de asigurare RCA. Completat corect, formularul de constatare amiabilă trebuie depus la compania/companiile de asigurări cu care șoferii implicați în accident au încheiat polițele obligatorii de asigurare RCA.

Depunerea formularului de către oricare din cele două părți implicate reprezintă avizare de daună (anunțarea companiei de asigurări cu privire la daunele înregistrate) și obligă asigurătorul să efectueze constatarea pagubelor și, apoi, să stabilească vinovăția. În baza acestui formular, companiile de asigurare vor elibera documentele necesare intrării în reparație a vehiculelor implicate în accident.

Deși legislația nu specifică în mod expres, termenul recomandat în care trebuie transmis formularul de constatare amiabilă este de 24 de ore. Formularul de constat amiabil este tipărit și distribuit de companiile de asigurări autorizate să încheie polițe auto.

Decontarea directă

Decontarea directă reprezintă o clauză opțională pe care o poți atașa contractului tău RCA.

Aceasta presupune faptul că, după un accident rutier, proprietarul mașinii păgubite are opțiunea de a merge la propriul asigurător RCA pentru a-și recupera prejudiciu, urmând ca asigurătorul său să recupereze suma plătită de la asigurătorul şoferului vinovat.

Clauza nu limitează în vreun fel dreptul șoferului păgubit de a merge direct la asigurătorul șoferului care este vinovat, pentru a-și recupera prejudiciul.

Aşadar, decontarea directă este un serviciu pe care îl poţi achiziţiona împreună cu poliţa ta RCA şi care îţi permite să îţi repari maşina la asigurătorul tău, dacă eşti implicat într-un accident rutier unde vina nu a fost a ta şi doar dacă sunt întrunite câteva condiții:

 • accidentul auto s-a produs pe teritoriul României;
 • vehiculele implicate în accident sunt înmatriculate / înregistrate în România;
 • prejudiciile sunt produse exclusiv vehiculelor;
 • nu există vătămări corporale sau decese;
 • ambele vehicule implicate în accident au asigurare RCA valabilă la data evenimentului.

Asigurarea Carte Verde

Cartea Verde poate fi privită drept o poliță RCA pentru deplasările cu mașina în afara țării, fiindu-ți utilă atunci când vrei să circuli cu mașina în afara granițelor României.

Asigurarea Carte Verde oferă mașinii asigurate protecție în fața terților, fiind încheiată de proprietarul mașinii (cel menționat în documentele vehiculului, exact ca în cazul asigurării RCA).

Potrivit legislației în vigoare, asigurarea Carte Verde se emite automat la cumpărarea poliței obligatorii RCA.

După cum arată și numele, Carte Verde este jumătatea colorată cu verde din contractul RCA. Pe partea din față a documentului, sunt trecute datele mașinii, valabilitatea poliței și alte elemente. Pe verso, sunt înscrise țările în care este valabilă polița Carte Verde.

Carte Verde este o poliță de asigurare standardizată la nivel național și internațional. Instituția care gestionează Carte Verde la nivel internațional e Consiliul Birourilor (CoB – Council of Bureaux), entitate formată din birourile naționale ale asigurătorilor din toate țările membre. Organizația responsabilă în România de gestionarea sistemului Carte Verde este BAAR.

De regulă, polița Carte Verde e valabilă pe teritoriile tuturor țărilor membre ale sistemului Carte Verde. Este, totuși, posibil ca unele dintre acestea să fie excluse, caz în care sunt marcate cu un X pe spatele poliței. În această situație, ești nevoit să achiziționezi o nouă poliță Carte Verde din România, diferită de cea din polița RCA, sau să achiziționezi o asigurare de frontieră de la granița cu statul respectiv.

Perioada pentru care se încheie o poliță Carte Verde coincide cu perioada de valabilitate a asigurării RCA. Dacă, în timpul în care te afli pe teritoriul unei alte țări, îți expiră asigurarea Carte Verde, vei fi nevoit să achiziționezi o asigurare de frontieră din țara respectivă.

Dacă ești implicat într-un accident cu un vehicul înmatriculat în altă țară, asigurat sau neasigurat, în România sau pe teritoriul altui stat, este important să obții următoarele informații de la locul producerii accidentului:

 • numărul de înmatriculare/înregistrare al celuilalt vehicul implicat în incident;
 • o copie a documentului de asigurare a celuilalt vehicul (dacă este asigurat);
 • locul unde s-a petrecut accidentul;
 • (recomandat, dar nu obligatoriu) fotografii ale vehiculelor implicate în accident, cu grija ca în fotografii să se regăsească și plăcuțele de înmatriculare.

Când te afli pe teritoriul altui stat sau nu ești sigur de modul în care trebuie să procedezi în cazul unui accident, te poți adresa fie BAAR, fie biroului national Carte Verde din țara respectivă. Mai multe detalii poți găsi pe site-ul oficial al BAAR.

Asigurarea de frontieră

Asigurarea de frontieră nu este destinată vehiculelor înmatriculate în România, ci vehiculelor înregistrate în alte țări – excepție făcând, alături de România, Elveția și celelalte țări membre ale Spațiului Economic European -, care nu dețin o poliță echivalentă RCA sau Carte Verde.

Pe teritoriul României, nu pot fi încheiate asigurări de frontieră pentru vehiculele înmatriculate în Elveția și statele membre SEE.

BAAR este entitatea care gestionează asigurarea de frontieră.

Asiguratul cu risc ridicat

Potrivit legislației în vigoare, un șofer este încadrat drept asigurat cu risc ridicat atunci când îndeplinește următoarele condiții:

 • are 3 oferte de asigurare aflate în perioada de valabilitate, de la 3 asigurători diferiți;
 • ofertele respective de asigurare sunt pentru o perioadă de 12 luni;
 • toate primele de asigurare aferente ofertelor primite (fără tariful pentru decontare directă și fără prima pentru clauze și acoperiri suplimentare) să fie mai mari, la data formulării ofertelor, decât: tariful de referință pentru vehicul x factorul N x coeficientul pentru clasa Bonus-Malus aplicabilă vehiculului pentru care se solicit asigurarea.

Dacă te afli într-o astfel de situație, trebuie să te adresezi BAAR, pentru formularea unei oferte de asigurare. Astfel, BAAR va reclacula tariful RCA și va desemna o companie de asigurări care va fi obligată, conform legii, să îți încheie un contract RCA la tariful stabilit de BAAR.

Asigurătorul care refuză să încheie contractul RCA poate fi sancționat, conform legii, cu amendă cuprinsă între 50.000 – 500.000 de lei.

Mașină la schimb

În cazul în care mașina este avariată într-un accident rutier, șoferul păgubit are dreptul să primească, în mod gratuit, de la o companie de închirieri auto, o mașină la schimb, pe care să o folosească în timpul în care mașina sa este în service.

Șoferul nu trebuie să suporte costurile închirierii, care variază de la o companie, la alta, deoarece firma de la care închiriază mașina va deconta contravaloarea închirierii de la asigurătorul șoferului vinovat de producerea accidentului.

Mașina de înlocuire e (dintr-o clasă) similară cu cea avariată și este oferită din momentul în care mașina avariată a intrat în service, pentru reparații.

Pentru a beneficia de o mașină la schimb, șoferul trebuie să prezinte nota de constatare, devizul de reparație, copie după certificatul de înmatriculare, copie după cartea de identitate și copie după permisul auto. Totuși, ar fi bine să verifici aceste informații și la firma de la care vrei să închiriezi o mașină.

Mașina avariată poate fi dusă în orice service, atâta vreme cât asigurarea RCA a fost emisă de către o companie care activează în România.

Perioada în care poți folosi mașina la schimb se calculează după următoarea formulă: pentru fiecare 4 ore de manoperă la mașina avariată, ai dreptul la 1 zi de folosire a mașinii la schimb. Cu alte cuvinte, dacă reparația mașinii avariate se întinde pe 20 de ore, mașina la schimb poate fi folosită 5 zile.

Atenție, dacă alegi să repari mașina folosind polița CASCO, nu poți beneficia de mașină la schimb. Clauza acoperă doar cazurile în care reparația mașinii se face în baza unui dosar de daună RCA. Mai multe detalii despre reglementările în acest caz poți afla citind Norma 20/2017, art. 25.

 

Ce faci dacă ești implicat într-un accident?

Dacă au existat răniți:

 • sună la 112;
 • nu părăsi locul accidentului, până la venirea Poliției;
 • Poliția va încheia procesul verbal, va stabili vinovăția și va elibera autorizația de reparație;
 • șoferul vinovat îi va da celuilalt șofer o copie a poliței sale RCA.

 

Dacă din accident au rezultat doar pagube materiale, completează, împreună cu celălalt șofer, un singur formular de constatare amiabilă. Apoi:

 • păstrează un exemplar din cele două foi autocopiante;
 • dacă tu ești parte vătămată și ai pretenții de despăgubire, trebuie să depui formularul de constat amiabil la compania de asigurări a celuilalt șofer;
 • dacă nu ai pretenții de despăgubire, trebuie să depui formularul de constatare amiabilă la compania ta de asigurări.

Mergeți împreună la secția de Poliție din zona în care a avut loc accidentul, acolo unde:

 • Poliția va încheia procesul verbal, va stabili vinovăția și va elibera autorizația de reparație a mașinii;
 • șoferul vinovat îi va da celuilalt șofer o copie a poliței sale RCA;
 • șoferul păgubit va merge la un centru de constatare, asigurându-se că este în posesia următoarelor documente: procesul verbal întocmit de Poliție, copia după polița RCA a vinovatului, actele de identificare proprii și ale mașinii personale.